Τεστ εκτίμησης βαθμού εξάρτησης από το κάπνισμα

image
ΚΛΙΜΑΚΑ Fagerstrom

Τεστ εκτίμησης βαθμού εξάρτησης από το κάπνισμα

0-4 πόντοι: Καπνιστής καθόλου ή λίγο εξαρτημένος

5-6 πόντοι: Καπνιστής μέτρια εξαρτημένος

7-8 πόντοι: Καπνιστής ισχυρά εξαρτημένος

9 και άνω πόντοι: Καπνιστής πολύ ισχυρά εξαρτημένος