Το Κέντρο Πρόληψης απευθύνεται:

 1. Σε γονείς παιδιών προσχολικής, σχολικής και εφηβικής ηλικίας

 2. Σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 3. Σε εφήβους και νέους

 4. Στην ευρύτερη κοινότητα

 

Σχεδιάζει και προγραμματίζει τις ακόλουθες δράσεις:

 

 1. Ομάδες γονέων

 2. Ομάδες προσωπικής ανάπτυξης νέων, ενηλίκων

 3. Ομάδες εφήβων

 4. Σεμινάρια για εκπαιδευτικούς

 5. Ανοικτές συναντήσεις – ομιλίες – εκδηλώσεις

 6. Ημερίδες ευαισθητοποίησης σε θέματα πρόληψης

 7. Εκπαιδεύσεις ομάδων πληθυσμού στην πρωτογενή πρόληψη

 8. Πληροφόρηση – ενημέρωση σε κάθε προσερχόμενο άτομο.